Timer for 24 timers program
Timer for 24 timers program. For innendørs bruk.


*15min. intervaller
*Pirkebeskyttelse
*48 til/frakoblinger pr døgn
*Max effekt 2200W
Lagersalgspris:                                           Kr 40,-